Dr Pataky Csaba és Dr Pataky Tibor ügyvédek honlapja


A tartalomhoz

Tevékenységi körök


Tevékenységi körök

 • Okiratszerkesztés magyar, angol és német nyelven.


 • Ingatlanokkal kapcsolatos jogügyletek (adásvételi, ajándékozási, bérleti, haszonbérleti, tartási, öröklési, házassági vagyonjogi szerződések, végrendeletek készítése stb.), beleértve termőfölddel kapcsolatos ügyeket is. Dr. Pataky Csaba és Dr. Pataky Tibor TAKARNET hozzáféréssel rendelkeznek, ami alapján az Internetről ingatlanok tulajdoni lapját és térképmásolatát tudják letölteni.


 • Társasági jogi ügyek intézése, különösképpen gazdálkodó szervezetek tartós képviselete, valamint gazdasági társaságok (közkereseti társaság, betéti társaság, korlátolt felelősségű társaság és részvénytársaság) és egyéb gazdálkodó szervezetek alapítása, valamint társasági szerződésének, létesítő okiratának módosítása.


 • Büntetőügyekben, különösen közlekedési büntetőügyekben, mind a nyomozati, mind a bírósági szakban védelem ellátása.


 • Büntetőügyekben sértetti képviselet ellátása.


 • Szabálysértési és közigazgatási bírság kiszabására irányuló ügyekben ügyfelek érdekének érvényre juttatása.


 • Baleseti és egyéb kártérítési ügyek intézése, peren kívüli és peres eljárásban a jogosultak képviseletének biztosítása, külföldi biztosítókkal baleseti kártérítési ügyek intézése.


 • Nemzetközi vonatkozási ügyek intézése, akár német vagy angol nyelven is.


 • Követelésérvényesítés. Fizetési meghagyásos eljárásban, illetve európai fizetési meghagyásos eljárásban jogi képviselet ellátása.


 • Biztosítási szerződéssel kapcsolatos ügyek intézése.


 • Családi jogi ügyek intézése, házassági bontóperekben és vagyoni perekben képviseletek ellátása.Iroda | Tevékenységi körök | Ügyvédek | Publikációs jegyzék | Kapcsolat | Oldaltérkép


Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenübe