Dr Pataky Csaba és Dr Pataky Tibor ügyvédek honlapja


A tartalomhoz

Dr. Pataky Tibor

Publikációs jegyzék

Publikációs jegyzék - Dr. Pataky Tibor LL.M. PhD - ügyvéd, biztosítási szakjogász, angol jogi szakfordító

Publikációik:

 • Dr. Pataky Csaba - Pataky Tibor: The System of Compensation in Hungary Arising out of RTA Cases [Közlekedési balesetekből eredő kártérítési rendszer Magyarországon] PEOPIL Bulletin 44. szám (2006. április)
 • Dr. Pataky Csaba - Pataky Tibor: A járművezetői engedélyek bevonásának újabb problémái több európai országban Magyar Jog 2006. évi 9. szám
 • Dr. Pataky Csaba - Dr. Pataky Tibor: Non-Pecuniary Compensation Arising out of Accidents Involving Personal Injury in the Light of the Published Judicial Decisions in Hungary [Személyi sérüléssel járó balesetekből eredő nem vagyoni kártérítés a közzétett magyar bírósági döntések tükrében] PEOPIL Bulletin 49. szám (2007. december)
 • A Magyar Jogász Egylet Biztosítási Jogi Szakosztályának 2007. november 28-i szekcióülése Biztosítási Szemle 2008. évi 1. szám
 • Dr. Pataky Csaba - Dr. Pataky Tibor: Ügyvédek továbbképzése egyes európai országokban Ügyvédek Lapja 2008. évi 1. szám
 • A Magyar Jogász Egylet Biztosítási Jogi Szakosztályának 2008. március 26-i szekcióülése Biztosítási Szemle 2008. évi 5. szám
 • Beszámoló a Magyar Jogász Egylet Biztosítási Jogi Szakosztályának 2008. június 4-i szekcióüléséről Biztosítási Szemle 2008. évi 10. szám
 • Beszámoló a Magyar Jogász Egylet Biztosítási Jogi Szakosztályának 2008. október 28-i szekcióüléséről Biztosítási Szemle 2009. évi 1. szám
 • Összefoglaló beszámoló a X. AIDA BUDAPEST Biztosítási Kollokviumról és a II. AIDA EUROPE Konferenciáról Biztosítási Szemle 2009. évi 2. szám
 • Habemus legem! (Az új gfb. törvényről) Biztosítási Szemle 2010. január
 • Ahány ház, annyi szokás; Ügyvédjelöltek képzése egyes európai országokban Ügyvédek Lapja, 2010. évi 1. szám
 • A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás története Magyarországon 1959-tól 2009-ig Biztosítási Szemle 2010. február
 • A Magyar Jogász Egylet Biztosítási Jogi Szakosztályának 2010. március 3-i szekcióülése Biztosítási Szemle 2010. március
 • A Magyar Jogász Egylet Biztosítási Jogi Szakosztályának 2010. május 5-i szekcióülése Biztosítási Szemle 2010. május
 • Dr. Vermes Attila - Dr. Pataky Tibor: Beszámoló a XI. AIDA BUDAPEST Biztosítási Kollokviumról, megjelent: http://www.aidahungary.hu/index.cgi?r=&v=&l=&mf=&p=11Kollokvium_beszamolo
 • Beszámoló az Európai Közlekedési Jogi Intézet és az AVUS Belgrádban 2011. május 5-én és 6-án megrendezett konferenciájáról, megjelent:
 • http://www.aidahungary.hu/index.cgi?r=&v=&l=&mf=&p=-letoltes_beszamolo_belgrad_pataky_tibor.pdf
 • A Magyar Jogász Egylet Biztosítási Jogi Szakosztályának 2011. október 17-i szekcióülése, megjelent:
 • http://www.aidahungary.hu/index.cgi?r=&v=&l=&mf=&p=2011_10_17
 • Joghatósági kérdések a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási ügyekben a Brüsszel I. rendelet és a Luganói Egyezmény alapján Magyar Jog 2012. évi 3. szám
 • A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás harmonizációja az Európai Unióban Jogtudományi Közlöny 2013. évi 6. szám
 • Eine wichtige Entscheidung abgewartet bezüglich der Rolle des Schadensregulierungsbeauftragten [Egy fontos döntésre várva a kárrendezési megbízott helyzetével kapcsolatban] VOX Newsletter 2. szám (2013. október)
 • Urteil des Europäischen Gerichtshofs in der Sache C-306/12 [Az Európai Bíróság C-306/12. számú ügyben hozott ítélete] VOX Newsletter 3. szám (2014. január)
 • Zusammenhang zwischen den EU-Kfz-Haftpflichtversicherungsrichtlinien und dem nationalen Haftungsrecht - Urteil des EuGH in der Sache C-371/12 [Az EU gépjármű-felelősségbiztosítási irányelvei és a nemzeti felelősségi jog közötti összefüggés - C-371/12 számú ügyben meghozott ítélet] VOX Newsletter 4. szám (2014. július)
 • Concept of "Use of Vehicles" - Accident Caused in the Courtyard of a Farm - Judgement of the ECJ in Case C-162/13 [A "gépjármű forgalomban való részvételének" fogalma - Farm udvarán pótkocsis traktorral okozott baleset - az Európai Bíróság C-162/13 számú ügyben meghozott ítélete] VOX Newsletter 5. szám (2015. január)
 • A gépjármű-biztosítási irányelvekkel kapcsolatos legújabb európai bírósági döntések Magyar Jog 2016. évi 6. szám
 • Noch einmal über die Rolle des Schadensregulierungsbeauftragten [Még egyszer a kárrendezési megbízott jogállásáról] VOX Newsletter 2017/1. szám
 • A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás továbbfejlesztésének lehetőségei Ügyvédek Lapja 2017. évi 5. szám
 • A kárrendezési megbízott jogállásának egyes kérdései Európai Jog 2018. évi 3. szám


Szakfordítások:

 • Bentley, Richard: Why does guilt have to rest with the driver? - Bentley, Richrad: Miért a gépjárművezetőnek kell felelősséggel tartoznia? Közlekedéstudományi Szemle 2006. évi 11. szám
 • Morse, Robin: Accidents, damages and the English conflict of laws: three cases and a question - Morse, Robin: Balesetek, kártérítés és az angol kollíziós jog: három ügy és egy kérdés Magyar Jog 2006. évi 12. szám
 • Anthony M. Antapassis: The Budapest Convention on the Contract for Carriage of Goods by Inland Waterways - Anthony M. Antapassis: A Budapesti Egyezmény a Belvízi Árufuvarozási Szerződésről Magyar Jog 2008. évi 1. szám


Szakmai konferencián előadás tartása:

 • A magyar igazságügyi műszaki szakértői vélemény külföldön történő felhasználása címmel Tatán, 2008. november 14-én tartottam előadást a XXXII. Gépjármű Szakértői Szeminárium és Járműakadémia elnevezésű konferencián.
 • Közúti közlekedési balesetek sérültjeinek társadalmi és szakmai rehabilitációja Magyarországon, elhangzott a X. Európai Közlekedési Jogi Napok című konferencián Luxemburgban 2009. október 15-én (angol nyelven).
 • Országos Rendőr-főkapitányság Oktatási Igazgatóságán Dunakeszin 2010. június 17-én tartottam előadást a biztosítási jog közlekedést érintő kérdéseiről.
 • A Hannover Rück és az E+S Rück szakmai értekezletén Hannoverben a magyar kártérítési és biztosítási jogról tartottam előadást 2011. március 17-én (német nyelven).
 • A Magyar Jogász Egylet Biztosítási Jogi Szakosztályának 2011. október 17-i szekcióülésén a vadon élő állatok által okozott balesetek miatti felelősségi kérdésekkel kapcsolatban tartottam előadást.
 • A Pan European Organisation of Personal Injury Lawyers elnevezésű szervezet Koppenhágában, 2015. április 23. napján megrendezett konferenciáján az európai gépjármű-biztosítási irányelvek legújabb európai bírósági döntéseivel kapcsolatban tartottam előadást (angol nyelven).
 • Az Institut für Europäisches Verkehrsrecht elnevezésű szervezet Budapesten, 2015. október 6-7-én megrendezett XVI. Európai Közlekedési Jogi Napok konferenciáján a magyar kártérítési és biztosítási joggal kapcsolatban tartottam előadást (német nyelven).
 • A 25 éves Jubileumi Gépjármű Szakértői Szeminárium és Járműakadémia elnevezésű konferencián Tatát, 2015. november 6-án A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás aktuális kérdései igazságügyi műszaki szakértőknek címmel tartottam előadást.
 • A Magyar Jogász Egylet Biztosítási Jogi Szakosztályának 2016. március 22-i szekcióülésén a gépjármű-biztosítási irányelvek legújabb európai bírósági gyakorlatával kapcsolatban tartottam előadást.
 • Pan European Organisation of Personal Injury Lawyers elnevezésű szervezet Amsterdamban, 2016. április 22. napján megrendezett konferenciáján a halálos balesetek kártérítési jogi kérdéseivel kapcsolatban tartottam előadást az angol, holland és magyar jogot érintően egy angol barristerrel és egy holland ügyvéddel együtt (angol nyelven).
 • A Gépjármű Szakértői Szeminárium és Járműakadémia elnevezésű konferencián Tatán, 2016. december 2-án A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás szabályozásának változásai címmel tartottam előadást.
 • Az AIDA XV. Budapest Biztosítási Kollokviumon Budapesten, 2018. november 23-án Az Európai Unió Bíróságának legújabb gyakorlata gépjármű-biztosítási ügyekben címmel tartottam előadást.


Tudományos kutatásban való részvétel:

 • Centre de Recherche International - International Research Centre - EU Project - Compensation of victims of cross-border road traffic accidents.
 • FFSA - Fédération Française des Sociétés d'Assurances - Social and Professional Rehabilitation of Victims of Road Traffic Accident; ennek keretében egy 77.100 leütés terjedelmű dolgozatot készítettem angol nyelven a magyarországi jogszabályi környezet bemutatásáról.
 • Pan European Organisation of Personal Injury Lawyers - Personal Injury and Fatal Accidents Compensation in Europe; ennek keretében 107.000 leütés terjedelmű tanulmányt írtam angol nyelven, ami könyv formájában előreláthatólag 2017 őszén fog megjelenni.Szakmai ösztöndíjon való részvétel:

 • A bonni székhelyű Deutsche Stiftung für internationale rechtliche Zusammenarbeit e.V. ügyvédi hospitációs ösztöndíját nyertem el, ami 2012. május 22-től július 4-ig tartott. A hospitációs program keretén belül másfél héten keresztül német joggal kapcsolatos előadásokon vettem részt, amit négyhetes szakmai gyakorlat követett egy német ügyvédi irodában.
Iroda | Tevékenységi körök | Ügyvédek | Publikációs jegyzék | Kapcsolat | Oldaltérkép


Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenübe